Hoe start je succesvol met deelmobiliteit?

Body

De deeleconomie wordt steeds meer omarmd. We gaan van bezig naar gedeeld gebruik en dat is logisch als we kiezen voor een gezonde en prettige leefomgeving. We gaan voor groener, maar vooral ook voor slimmer. Tegelijk wonen steeds meer mensen in een stedelijke omgeving. De toch al beperkte ruimte wordt zo nog krapper. Om die redenen werken veel beleidsmakers aan de vormgeving van Smart Cities. Hierbij wordt er gekeken naar hoe mobiliteit rondom een locatie beter ingericht kan worden.

Mobeazy Flexible mobility

Mobeazy gelooft in deelauto’s en –fietsen die optimaal benut worden en die parkeerruimte en mobiliteitskosten besparen. Deze zijn via de Mobeazy-app te vinden. Reserveren, betalen, openen en sluiten kan voortaan vanaf je mobiel en je betaalt alleen voor het gebruik.

Auto’s staan gemiddeld 90% van de tijd stil en dat terwijl de maandelijkse kosten voor een eigen auto hoog liggen. Zeker jongere generaties realiseren zich dit en geven hun geld liever anders uit.
Arjan Bultman, Managing director Mobeazy

Deelmobiliteit is vaak succesvol in dichtbebouwde gebieden met een hoge parkeerdruk en een ruim palet aan openbaar vervoersopties. Mobeazy biedt voor tal van doelgroepen voordelen op maat:

  • Voor projectontwikkelaars kan de inzet van deelauto’s het verschil maken of een project wel of niet gerealiseerd kan worden. Groen is goed, tijd is geld. De lagere parkeernorm en het contante voordeel van ruimtebesparing zijn directe en concrete voordelen.
  • Voor beheerders van verzamelgebouwen of bedrijventerreinen met veel verschillende kleinere bedrijven die gebruikers een aantrekkelijke huurpropositie willen bieden.
  • Voor werkgevers van (middel)grote MKB-bedrijven en bij corporates kelderen kosten van hun fleets fors door efficiency en flexibilisering.
  • Voor gemeentes die hun steden willen verschonen, verstillen of die parkeer- en fileleed willen terugdringen, biedt autodelen een uitweg.
  • Voor partijen als NS, parkeergarages, hubs en andere beheerders van ‘openbare ruimte’ en voorzieningen met veel reguleerbare traffic kan er veel, zo niet alles.

Er zijn twee vormen van car sharing. Bij het particulier autodelen huur je een auto van een ander of stel je je eigen auto beschikbaar. Dit onderling autodelen wordt ook wel Peer2Peer genoemd. Dit verschilt weer van traditionele autoverhuur, van (short)leasen, van taxidiensten en van carpoolen. Bij het zakelijk autodelen huur of gebruik je als bedrijf of consument een deelauto van een bedrijf. In dit segment biedt Mobeazy de meest flexibele, complete en gebruiksvriendelijke location based oplossingen. Meer weten? Download dan onze uitgebreide whitepaper.